Home
Rigshospitalet

Formålet med forsøget er at afdække en forebyggende behandling for kvinder i risiko for at udvikle fødselsdepression (kvinder med tidligere depression i forbindelse med graviditeten og/eller fødslen). Vi vil undersøge, om korttidsvirkende hormontilskud (østradiol) i perioden umiddelbart efter fødslen (dag 0 til dag 21) kan forebygge depressive episoder hos kvinder i højrisiko sammenlignet med hvis der ingen behandling gives (placebo).
Et yderligere mål for projektet er at undersøge særlige biomarkører for hvor følsom man er for udsving i kvindeligt kønshormon og om disse biomarkører kan have betydning for hvem der kan have gavn af behandling med korttidsvirkende østradiolplaster.

Baggrund for forsøget
Vi ved, at kvinder er særligt udsatte for at udvikle depressive episoder i faser af deres liv, hvor de oplever et naturligt fald i kønshormoner som efter en fødsel. Moderkagen producerer store mængder hormoner herunder kønshormoner, som falder drastisk lige efter fødslen. Således udvikler op imod 10-15% af alle mødre depression i perioden omkring fødslen og i ny graviditet er der større risiko for at udvikle depression igen, hvis man tidligere har haft fødselsdepression. Der mangler viden om hvilke faktorer, der har betydning for, om man udvikler en depression i tilslutning til fødslen. Derudover mangler der forebyggelsestiltag overfor kvinder i højrisiko for at udvikle fødselsdepression.

Vi har tidligere vist, at biomarkører for hvor følsom, man er for udsving i kvindeligt kønshormon kan have betydning for humørudsving og andre depressive symptomer. Vores hypotese er, at ændringer i kønshormonmiljø hos særligt hormonfølsomme kvinder kan udløse depressive episoder og at vi gennem tilførsel af hormon (plaster) givet kortvarigt umiddelbart efter fødslen kan afbryde disse mekanismer og dermed forebygge fødselsdepression hos kvinder i højrisiko.

Forsøgets design
Forsøget udføres på Rigshospitalet, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital, og opbygges som et randomiseret blindet forsøg for kvinder med tidligere fødselsdepression med behandling med hormonplaster (østradiol) overfor en lignende behandling med plaster uden aktivt stof, såkaldt placebo. Randomisering betyder, at kvinderne tilfældigt fordeles i to grupper (hormonplaster eller placeboplaster). Det bliver via et specialdesignet computerprogram tilfældigt udvalgt hvilke af forsøgspersonerne, der tildeles et hormonplaster og hvilke der tildeles placeboplaster.

Forsøgsmedicinen (østradiol) er et godkendt lægemiddel, der i tidligere studier har effekt til behandling af depression i forbindelse med overgangsalderen samt i mindre studier mulig effekt til behandling af fødselsdepression. Østradiol vil blive givet som plaster i dosis 200 mikrogram per døgn, da der i graviditeten er meget høje niveauer af dette hormon, så faldet i hormonniveau efter fødslen derfor ikke bliver for stort.

Projektgruppe:Vibe Gedsø Frøkjær
Seniorforsker, læge, ph.d.

Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet

 


Stinne Høgh
Jordemoder, ph.d.-studerende

Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet

Telefon: 24429189
E-mail:

 


Kristina Renault
Overlæge

Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet

Telefon: 35458122

 


Eleonora Cvetanovska
Overlæge

Afdeling for kvindesygdomme, graviditet og fødsler, Herlev Hospital

Telefon: 38681070

 


Anette Kjærbye-Thygesen
Overlæge

Gynækologisk Obstetrisk afdeling,
Hvidovre Hospital

Telefon: 38621885

 


Hanne K. Hegaard
Jordemoder, Professor

Forskningsenheden for kvinders og børns sundhed, Juliane Marie Centret, Rigshospitale

 Ellen Christine Leth Løkkegaard - Gynækologi og obstetrik  

Ellen Løkkegaard
Professor

Gynækologisk Obstetrisk afdeling,
Nordsjællands Hospital, Hillerød

   

Projektstøtte:
En stor tak til følgende fonde og afdelinger for deres støtte til projektet.

Det Frie Forskningsråd for økonomiske midler til projektet.
Desireé Ydes fond for økonomiske midler til projektet.
Rigshospitalets forskningspulje for økonomiske midler til projektet.

Der søges fortsat om støtte til projektet og listen vil blive opdateret løbende. De projektansvarlige har ingen økonomiske interesser i de bidragende organisationer.

Kontakt:
Projektansvarlig læge Vibe Gedsø Frøkjær og jordemoder Stinne Høgh
Telefon: 24429189
E-mail:
@mama_trial


-----
Detaljerede informationer til forsøgspersoner