Home
Rigshospitalet

The Neurobiology Research Unit has received generous support from a number of public and private research funds.

Current national research funding:

Aase og Ejnar Danielsens Fond
Alzheimer-forskningsfonden
Augustinus Foundation
Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond
Brødrene Hartmanns Fond
Capital Region's Research Foundation for Health Research
Danish Ministry of Environment and Food - GUDP
Danish Neurological Society
Danish Psychiatric Society
Danish Society for Neuroscience
Desirée og Niels Ydes Fond
Elsass Foundation
Fonden af 17-12-1981
Fonden til Lægevidenskabens Fremme - A.P. Møller Fonden
Fondsbørsvekselerer Henry Hansen og Hustru Karla Hansen, f. Vestergaards Legat
Gigtforeningen
Grosserer L. F. Foghts Fond
Helsefonden
Hjärnfonden
Independent Research Fund Denmark | Medical Sciences (FSS)
Independent Research Fund Denmark | Social Sciences (FSE)
Innovation Fund Denmark
Ivan Nielsens Fond for personer med specielle sindslidelser
Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingsbeholdning
Kirsten og Freddy Johansens Fond
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs Legat
Lundbeck Foundation
Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' legat
Neuroscience Academy Denmark
Novo Nordisk Fonden
Parkinsonforeningen
Research Council of Rigshospitalet
Research Fund of the Mental Health Services - Capital Region of DK
Rigshospitalets Jubilæumsfond
Rigshospitalets/RegionH's apparaturpulje
Royal Academy of Sciences and Letters
Savværksejer Jeppe Juhl og hustru Ovita Juhls Mindelegat
Svend Andersen Fonden
University of Copenhagen, Faculty of Health Sciences
William Demant Fonden

Current international research funding:

EU H2020-SC1-PM-02-2017: Research and Innovation action - The R-LiNK initiative (754907 - Lars Vedel Kessing)
EU H2020-MSCA-ITN-2018: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks - PET-AlphaSy (813528)
EU H2020-MSCA-ITN-2020: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks - Serotonin and Beyond (953327)
Longevity Impetus Grants
The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research