Home
Rigshospitalet

Er du rask, og er du mellem 18 og 100 år?

På Neurobiologisk Forskningsenhed søger vi forsøgspersoner i alle aldre til en række videnskabelige undersøgelser af, hvordan hjernen fungerer hos raske mennesker. Formålet med projekterne er at besvare grundlæggende spørgsmål vedrørende forskelle i adfærd og personlighed hos det raske menneske. Ved at opnå en bedre forståelse af variationen hos raske mennesker, mener vi at kunne finde de forhold, der er medvirkende, når man udvikler hjernesygdomme som fx. depression eller hukommelsesbesvær.

Vores igangværende projekter er beskrevet her, og aktuelt laver vi bl.a. projekter omhandlende:
• Psilocybins (”magic mushrooms”) effekter på hjernens netværk og synapser
• Antidepressiv medicins effekter på indlæring og kognition
• Kønshormoners effekt på serotonin-systemet

Du vil typisk blive tilbudt et skattepligtigt beløb for din deltagelse i et af vores forsøg og få udleveret et billede af din hjerne efter forsøget.

Vores projekter indeholder normalt en eller flere af følgende undersøgelser, som typisk foregår over en eller flere dage.

  • PET skanning, hvor du skal ligge stille i en skanner, og hvor du får et radioaktivt stof gennem et drop i armen.
  • Magnetisk Resonans (MR) skanning, hvor du skal ligge stille i en skanner. Skanneren giver os et detaljeret billede af din hjerne.
  • Neuropsykologisk testning, hvor du skal besvare opgaver, der bl.a. viser noget om din evne til at huske. Der er altså ikke tale om en almindelig psykologsamtale.
  • Spørgeskemaer, som besvares online.
  • Blod- og spytprøver samt evt. urin- og hårprøver. Her undersøger vi bl.a. stresshormoner og arvelige forhold.

Tidspunkterne for undersøgelserne aftales selvfølgelig med dig.

Hvis du er interesseret i at melde dig som mulig forsøgsdeltager, beder vi dig udfylde spørgeskemaet nedenfor. Vi gemmer dine data i op til 3 år. Hvis du på baggrund af din besvarelse af skemaet egner dig til deltagelse i et af vores projekter, vil du blive kontaktet og få nærmere information omkring det konkrete projekt. Herefter kan du selvfølgelig tage stilling til, om du ønsker at deltage.

Alle vores projekter godkendes af alle relevante myndigheder, herunder Videnskabsetisk komité, og anmeldes ligeledes til Datatilsynet. Databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR) overholdes. Du kan læse mere om vores behandling af dine data i vores oplysningsdokument, som er tilgængeligt her.

Lyder det stadig interessant for dig? Så vil vi bede dig udfylde spørgeskemaet. Klik her for at åbne det elektroniske spørgeskema.

Hvis der opstår spørgsmål, når du udfylder spørgeskemaet, eller du på et senere tidspunkt ønsker at trække din registrering tilbage, bedes du kontakte projektsygeplejerske Lone Freyr, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, på telefon 3545 6719/9613 (man-tors 9-15) eller e-mail: hjerne(a)nru.dk.